Palvelut

Palvelutarjonta muodostuu asiakkaan tarpeista. Lähtökohtaisesti olen kokonaisvaltainen ihminen, joka ei toimi kuin robotti, vaan kyseenalaistan herkästi asioita ja tahdon tietää "miksi" ennen kuin voin ymmärtää asian. Haluan olla mukana tukemassa asiakkaan yritystoimintaa ja ongelmanratkaisijana pyrin aina miettimään, voiko tämän tehdä paremmin tai tehokkaammin. Kuitenkin jätän prosessit ja toimintamallit jokaisen itse ratkaistavaksi ja jos resursseja tarvitaan väliaikaisesti strategian suunnitteluun, uuden asiakkaan onboardamiseen tai henkilöstön hyvinvointiin, kaikkein rutinisoituneimmat hommat jäävät vähemmälle. Talousleijonan toiminta-ajatus on ratkaista tällainen "suhdannevaihtelu" ja tulla tasoittamaan työkuormaa kun sitä hetkellisesti tarvitaan.

Tarjoamat palvelut voivat olla esimerkiksi:

Kirjanpito-ohjelmistoista pitkäaikaisimmat kokemukseni ovat Procountorista ja Netvisorista. Olen myös käyttänyt Asteria, Lemonsoftia ja palkanlaskennassa Aditro W:tä (nykyisin SD Worx). 


Sähköisen taloushallinnon ratkaisut